Photo by RODNAE Productions from Pexels

Общи условия за организирано туристическо пътуване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
I.Резервации /записвания/
1.1 Записването за екскурзиите на „Дан-Теа Туризъм и Травел” се извършва в офиса на фирмата срещу внесен депозит в размер на 30% от стойността на цялото пътуване и сключен Договор за индивидуално пътуване.
1.2 Необходими документи
За страните от Европейския съюз, с които сме в безвизов режим, Ви е необходим задграничен паспорт, валиден 6 месеца от крайната дата на пътуването. За деца до 18 години, пътуващи непридружени от родителите си се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. Относно страните, с които имаме визов режим ще Ви бъде предоставена необходимата информация относно необходимите документи и такси за полагане на виза.
1.3 Транспорт, нощувки, прехрана, екскурзии, трансфери други услуги включени в индивидуалното пътуване.
1.4 Подробно изброяване на вида на туристическите обекти, тяхната категория, брой нощувки, категорията на заведенията за хранене, брой и вид на храненията, посещения, екскурзии, трансфери, вид и категория на транспортните средства, дата, час и място на тръгване и пристигане.
II. Цени и плащания
2.1 Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път на сметката на фирмата.
2.2 При плащане в EURO или USD се извършва в левова равностойност по фиксинга на БНБ.
2.3 Цените са пакетни, съобразно предложените програми. Пакетните цени не включват входните такси за музеи, застраховки, билети за разходки с корабчета, билети за метро или друг вид градски транспорт, джобни пари и пр.
2.4 Цените на автобусните и самолетните екскурзии са в лева и са на човек в двойна стая.
2.5 В случаите, когато има различна цена за трети възрастен в двойна стая, това е ясно указано. Когато не е обявено намаление за трети възрастен в двойна стая, това значи , че няма такова.
III. Анулации
При отказ на клиента от пътуване, фирмата му възстановява стойността на пакета при следните удръжки:
до 30 дни преди обявената дата на пътуването 0%
от 29 до 15 дни преди обявената дата на пътуването 30%
от 14 до 7 дни преди обявената дата на пътуването 50%
от 6 до 3 дни преди обявената дата на пътуването 70%
под 3 дни преди обявената дата на пътуването 100%
IV. Права и задължения на страните
4.1 „ Дан-Теа Туризъм и Травел” се задължава да предостави в съответствие с условията на този Договор туристически услуги заплатени от Потребителя.
4.2 „ Дан-Теа Туризъм и Травел” има право да откаже изпълнение на Договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3 „ Дан-Теа Туризъм и Травел” не носи отговорност при връщане на Потребителя от гранични власти или при неспазване от страна на Потребителя на законите на дадена страна, независимо дали той е запознат с тях или не.
4.4 „ Дан-Теа Туризъм и Травел” не носи отговорност за промени в пътуването по вина на авиопревозвачите или причинени от форсмажорни обстоятелства.
4.5 Потребителят се задължава при индивидуални пътувания да се яви в определения час и на определеното място за тръгване, посочени в настоящия Договор.
V. Заключителни разпоредби
5.1 Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че такова не може да бъде постигнато, те ще се отнасят към компетентния български съд.
5.2 Настоящият Договор се състави в два еднообразни ексземпляра по един за всяка от страните.

РЕЗЕРВИРАЙ