Photo by RODNAE Productions from Pexels

Подаръчен ваучер

ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК

КАКЪВ ПО-НЕЗАБРАВИМ ПОДАРЪК ОТ ВАУЧЕР ЗА ПЪТУВАНЕ!

ДАНТЕА ТРАВЕЛ предлага възможността да направите един незабравим и оригинален подарък на любим човек, близък приятел, роднина или колега като закупите ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР ЗА ПЪТУВАНЕ ДО МЕЧТАНАТА ДЕСТИНАЦИЯ. Ваучерът за подарък може да бъде за конкретна туристическа услуга или на определена стойност.

Подаръчният ваучер представлява предплатена туристическа услуга: хотелско настаняване в страната и чужбина, самолетен билет, почивка, екскурзия, круиз или друга услуга, предлагана от ДАНТЕА ТРАВЕЛ.

Подаръчният ваучер може да бъде заплатен както всеки друг продукт на ДАНТЕА ТРАВЕЛ по банков път или в брой в офиса на агенцията.

ВИДОВЕ ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР ЗА КОНКРЕТНА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА

 • При избор на подаръчен ваучер за конкретна туристическа услуга е необходимо да бъде посочена избраната туристическа услуга, която се вписва във ваучера, и заплатена нейната стойност.
 • Ваучерът се използва от неговия получател за посочената туристическа услуга, направление и период на пътуване като бъде предоставен в офиса на агенцията.
 • Ваучерът за подарък е поименен.
 • Валидността на ваучера за подарък е обвързана с конкретните дати на пътуването.
ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР НА ОПРЕДЕЛЕНА СТОЙНОСТ
 • При избор на подаръчен ваучер на определена стойност е необходимо да бъде посочена и заплатена конкретната сума, която се вписва във ваучера.
 • Ваучерът се използва от неговия получател като платежно средство за предлагана от ДАНТЕА ТРАВЕЛ туристическа услуга. При избор на една или няколко услуги с по-малка стойност от тази на ваучера, остатъкът не се възстановява. При избор на една или няколко услуги с по-голяма стойност от тази на ваучера, разликата се доплаща от клиента.
 • Ваучерът е поименен.
 • Валидността на ваучера за подарък се определя от подаряващия и е посочена на самия него. Максималната валидност на ваучера може да бъде до една календарна година от датата на неговото издаване. След изтичане валидността на ваучера, същият не може да бъде използван.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Подаръчният ваучер не подлежи на връщане или замяна за неговия паричен еквивалент.
 • Ваучерът е със срок на валидност след получаване на плащането. След изтичане на този срок ваучерът губи своята валидност и притежателят му не може да предявява каквито и да е претенции спрямо ДАНТЕА ТРАВЕЛ.
 • Закупуването на продукти с ваучера се извършва при неговото предоставяне в оригинал в офиса на агенцията.
 • В случай че, клиентът избере продукт с по-висока стойност от стойността на ваучера, той може да доплати разликата.
 • В случай че, клиентът избере продукт с по-ниска стойност от стойността на ваучера, разликата не се възстановява.
 • ДАНТЕА ТРАВЕЛ не носи отговорност за изгубени или откраднати ваучери за подарък.
 • Подаръчният ваучер не може да се преиздава.

За допълнителна информация Ви очакваме на познатите телефони и адрес на агенцията!

РЕЗЕРВИРАЙ